Warto zobaczyć


KOŚCIÓŁ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Kościół został wzniesiony przez fundatora Jana Klemensa Branickiego, w latach 1740 - 1750. Pochodzi z okresu późnego baroku. Ma niezwykle okazałą elewację frontową złożona z półkolistych skrzydeł które łączą się z symetrycznymi wieżami. Wnętrze kościoła zdobią polichromie ścienne z 1749 r. autorstwa Sebastiana Ecksteina. Wspaniałe polichromie sklepień nawy głównej i naw bocznych, są dziełem Władysława Drapiewskiego z lat 1910 - 1912. W ołtarzach znajdują się obrazy Szymona Czechowicza, na ścianach po obu stronach wejścia dwa portrety Branickich, Jana Klemensa i Izabeli z Poniatowskich. Ołtarze, konfesjonały, ambona i chrzcielnica pochodzą z ok. 1750 r. Tykocińskie organy w kościele Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie należą do cennych obiektów sztuki organ mistrzowskiej w województwie podlaskim.

Msze św.
w niedzielę: 7.30, 9.00, 11.00, 17.00;
w dni powszednie: 6.30, 7.00.


ALUMNAT WOJSKOWY

Alumnat – Zakład Dla Inwalidów Wojennych w Tykocinie został wzniesiony w latach 1633–1636 i pełnił rolę przytułku i szpitala dla żołnierzy weteranów wywodzących się ze szlachty wyznania katolickiego.

Jeden z trzech tego typu obiektów w Polsce, jedyny tego typu zachowany do dzisiejszych czasów, zaliczający się do najstarszych w Europie.


ZAMEK W TYKOCINIE

W XVI w. tykociński zamek należał do najpotężniejszych w Polsce i mieścił główny arsenał Rzeczypospolitej. Został zbudowany w połowie XV w. przez wojewodę Marcina Gasztołda, następnie rozbudowany przez króla Zygmunta Augusta w latach 1550-1582. Jego plan był zbliżony do trapezu: dziedziniec i 4 cylindryczne baszty w narożach. W latach 1611-1632 został otoczony rozległymi, czworobocznymi fortyfikacjami bastionowymi o powierzchni ponad 6 ha. Długość jednego boku fortecy wynosiła około 250 m. Podczas najazdu szwedzkiego zamek obsadziły wojska Radziwiłłów, które przez ponad dwa lata odpierały oblężenie wojsk Jana Pawła Sapiehy, aż do stycznia 1657 r., kiedy to wybuch prochu spowodował częściowe zniszczenie zamku.


POMNIK ORŁA BIAŁEGO

Pomnik autorstwa rzeźbiarza Jerzego Grygorczuka nawiązuje do wcześniejszego postumentu drewnianego, wzniesionego w tym miejscu w roku 1919 na pamiątkę odzyskania niepodległości. Rzeźba odlana w brązie, umieszczona na wysokim, prostopadłościennym cokole przedstawia orła w koronie, zrywającego się do lotu.


WIELKA SYNAGOGA W TYKOCINIE

Druga co do wielkości i jedna z najstarszych synagog w Polsce. Zbudowana w 1642 roku na miejscu starszej, drewnianej bożnicy. W XVIII wieku do narożnika północno-wschodniego dobudowano niską wieżę, która pierwotnie służyła jako więzienie dla Żydów. W XVII i XVIII wieku stanowiła wielki żydowski ośrodek intelektualny. Działało przy niej wielu znanych, szanowanych rabinów i talmudystówDom Talmudyczny, czyli Mała Synagoga. Znajduje się w sąsiedztwie Dużej Synagogi. Została wybudowana w 4 cw. XVIII w. na planie prostokąta w stylu barokowym. Pierwotnie budynek mieścił szkołę kahalną i stanowił dom talmudyczny. Prawie całkowicie zniszczona podczas II wojny światowej , wyremontowana w latach 70. XX w. Obecnie stanowi siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie.


SURAŻ
Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne

W zaadaptowanej na potrzeby muzeum oborze zebrano bardzo cenne eksponaty. m.in. zbiory minerałów, skał i skamieniałości. Sporo tu neolitycznych narzędzi z kamienia, krzemienia czy rogu. Rarytasem kolekcjonerskim są wyłowione z Narwi czaszki tura i żubra! Ciekawy zbiór militariów obejmuje eksponaty pochodzące z wczesnego średniowiecza, przez epokę wojen szwedzkich, po II wojnę światową. Są tu także zbiory etnograficzne, ściśle związane z najbliższymi okolicami Suraża. Zbiory rozpoczął pan Władysław Litwińczuk, a tradycję rodzinną kontynuuje syn - pan Wiktor, który jest prawdziwym pasjonatem. Pan Wiktor, samodzielnie oprowadza po muzeum opowiadając w zajmujący sposób dzieje każdego z tysięcy zgromadzonych przedmiotów. Suraskie muzeum wartością eksponowanych zbiorów przewyższa niejedną regionalną placówkę tego typu , a z jego zbiorów korzystają niejednokrotnie inne instytucje kultury w Polsce wypożyczając eksponaty do swoich wystaw i organizowanych imprez.


CIECHANOWIEC
Muzeum Rolnictwa ze skansenem

Muzeum Rolnictwa ze skansenem znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

Muzeum posiada osiem działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego-Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich i Muzeum Weterynarii.

Muzeum jest organizatorem niezwykle barwnych, klimatycznych imprez cyklicznych wśród których szczególnie polecam: